Kulturklubbens ambition är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv i Holmsund.

Kulturklubben är en kulturförening som tillsammans med företaget Haze arbetar med att göra Hazeland till ett kultur- och aktivitetshus för alla oavsett ålder. Kulturklubben anordnar konserter, dans och olika events på Hazeland och kommer även att bedriva ungdomsverksamhet.

Det finns även möjlighet att delta i olika studiecirklar och folkbildning där ungdomarna själva får komma med förslag på vad vi ska göra. Just nu pågår en DJ-cirkel men vi kommer även att starta fler cirklar med TV-spel, Snowboard, Motorcykel-stunts och Inredning som några exempel. Kulturklubbens ambition är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv i Holmsund.